עורכי דין

תחומי התמחויות עורכי דין – עריכת דין

.דיונים בבתי משפט.ניהול בוררות; ניהול הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים. מקרקעין;דירות; מגרשים; מכר; השכרה;הסכמי קומבינציה; רישום בתי משותפים;הפרשת קרקעות לבניה; שינוי תכנית מתאר; מיסוי מקרקעין.הפחתת ובדיקת אגרות בניה והיטלי פיתוח. עבודהיחסי עובד ומעביד; אפליה בתעסוקה; פיצויי פיטורין; עבודת נשים;הגבלות על חופש העיסוק; הבראה; מחלה; פיטורין בניגוד להסכםקיבוצי; פיטורין בניגוד להוראות חוקיות; זכויות עובדים במקרה של.פירוק תאגיד …

תחומי התמחויות עורכי דין – עריכת דין לקריאה »